Jeg har en hørselshemmet elev. Hva bør jeg tenke på?

Først og fremst er det viktig at eleven får de undervisningsforholdene, det utstyret og den undervisningen som eleven har krav på. Dette ansvaret ligger hos skoleledelsen og hos kommunen. Det skal ikke være opp til faglærer i de ulike timene. Men det kan være greit å vite hva man bør tenke på. Og det kan ofte være nødvendig at lærere vet om problematikken, slik at det ikke bare er eleven som må kjempe for sin rett.

Det er flere forhold å tenke på for å gjøre læringsforholdene gode. Stikkord er lys, støy, visuell støy, teknisk utstyr og tolk.

En elev som bruker tegnspråktolk må kunne se tolken, tavlen og læreren uten å bevege hodet for mye. Det må ikke være vindu eller annen sterk belysning bak dem.

Ikke snakk til tavlen. En hørselshemmet elev trenger å se ansiktet til den som snakker.

Tekniske hjelpemidler kan være til god hjelp, men det gir sjelden en optimal læringssituasjon. Ta hensyn.

En grundigere gjennomgang og flere tips kan du finne på: https://www.acm.no/paabolgelengde/