Tospråklighet og bimodalitet

De aller fleste som bruker tegnspråk, uavhengig av hørselsfunksjon, er tospråklige. Tospråklighet mellom et tegnspråk og et talespråk omtales ofte som bimodal tospråklighet.

Opplæringen som fremmer bimodal tospråklighet reguleres av opplæringsloven. I grunnskolen har «elever som har tegnspråk som førstespråk eller som etter sakkyndig vurdering har behov for slik opplæring», rett til opplæring i og på tegnspråk etter § 2–6. Det samme gjelder for elever i videregående skole, som reguleres av § 3–9 i opplæringsloven.

Opplæringen etter § 2–6 kan gis et på en annen plass enn den skolen man er geografisk tilknyttet. Hvis opplæringen skal gis ved den skolen eleven hører til, får skolen tilført ekstra ressurser, blant annet for at det skal kunne ansettes tegnspråkkyndig pedagogisk personale.