Er barnet ditt hørselshemmet?

Vi jobber for å gi alle, spesielt barn og unge, universell tilgang til språk og informasjon i samfunnet. For oss er det viktig å se på helheten i individet og arbeide for tilgjengelighet og språklig inkludering gjennom hele livet.

Tegnspråk inkluderer

Velg et språk som gir mulighet til å delta i samfunnet. Tegnspråk gir de beste forutsetninger for utdanning, jobb, sosial inkludering og mestring for døve og hørselshemmede.

Tekniske hjelpemidler

I dag får de fleste døve barn cochleaimplantat (CI). Barn som er født med nedsatt hørsel får høreapparater. Dette er gode hjelpemidler som gjør at barna kan oppfatte tale, og mange kan lære norsk talespråk. Å. lære tegnspråk i tillegg gir flere valgmuligheter og en mulighet til å bli inkludert når hjelpemidler ikke fungerer eller når forholdene ikke ligger til rette for å fungere, som i svømmehall, i støyende omgivelser eller i rom med mye klang eller bakgrunnsstøy.

Men barnet mitt prater jo bra

Barn med CI eller høreapparat bruker mye krefter på å oppfatte tale og lese på munnen i hverdagen. Det krever mye energi som kunne blitt brukt til lek og læring. Å kunne kommunisere på tegnspråk er en god hjelp som kan avlaste i situasjoner som krever det.

Å velge tegnspråk gir flere ben å stå på

Flerspråklig opplæring

Hørselshemmede har krav på flerspråklig opplæring. Ved å lære talespråk og tegnspråk er man trygg på at barnet får tilgang til utvikling, utdanning og sosial mestring.

Ved å velge tegnspråk får man også økt rett til støtte og tilrettelegging. Barnet kan gå på nærskolen, kombinert med taletreningsopplegg og/eller tegnspråklig deltidstilbud.

Gi barna valgmuligheter

Barn med CI eller høreapparater kan ha vanskeligheter med å skille mellom lyd og bakgrunnsstøy. Da skal det lite til før de ikke lenger oppfatter det som blir sagt. Barn som lærer tegnspråk og talespråk får mulighet til å kommunisere uanstrengt. Barn kan bruke talespråk i møte med hørende mennesker, mens tegnspråk fungerer når ikke har nytte av hørselstekniske hjelpemidler.

Lær tegnspråk

De fleste hørselshemmede barn har foreldre som hører og som ikke kan tegnspråk når barnet blir født. I Norge har alle foreldre med hørselshemmede barn rett til å lære tegnspråk helt gratis. Man får dekket reise, opphold, undervisning og man får utbetalt lønn som normalt når man drar på tegnspråkkurs.

Norges Døveforbund jobber interessepolitisk for norsk tegnspråk til barn og unge

Tegnspråkopplæring

  • Norges Døveforbund jobber for at tegnspråkopplæring skal være med i rammeplanen for barnehagen og i læreplanene for grunnskolen.
  • Norsk tegnspråk skal være tilgjengelig som fremmedspråk i skolen.

Styrke tegnspråkarenaer

  • Norges Døveforbund har et mål å styrke tegnspråktilbud og miljø i barnehage, grunnskole og videregående skole til barn og unge.
  • Norges Døveforbund støtter utvikling av tegnspråklige barnehager og skoler.