Fra 6.–7. november vil alle frilanstolker i hele landet holde hendene nede

Tekst til video:

Kjære tegnspråkmiljø.

Vi ønsker å takke alle som har vist stor tålmodighet og forståelse for tolkeaksjonene. Det gjør vondt å se alle meldingene om de som ikke har fått tolk i Oslo-området som følge av aksjonen. Vi er glade for den brede forståelsen som finnes for hvorfor tolkene aksjonerer. Vårt mål er 100 % tolkedekning, og denne aksjonen er nødvendig for å understreke alvoret i situasjonen.

Aksjonen har nå utvidet seg til å gjelde hele landet. Fra 6.–7. november vil alle frilanstolker i hele landet holde hendene nede. Fra og med 8. november skal frilanstolkene i Oslo-området vende tilbake til jobb, men aksjonen vil fortsette på et nytt sted i en ubestemt periode. Dette vil vedvare til frilanstolkene får bedre lønns- og arbeidsvilkår.

Vi i Norges Døveforbund har en kontinuerlig dialog med både Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Stortinget angående denne saken. Vi krever en snarlig løsning, og det er disse instansene som sitter på nøkkelen til en løsning.

Det foreligger nylige utredninger som viser hvordan frilanstolkene kan få bedre lønns- og arbeidsvilkår. Det mangler kun politisk vilje for å få dette gjennomført.

Vi krever 100 % tolkedekning NÅ!

I 2022 ble 10 300 oppdrag ikke dekket av tolketjenesten.

10 300 jobbintervjuer, eksamener, begravelser, foredrag, bryllup, foreldremøter, politiske møter, fotballtreninger og tannlegetimer.

10 300 begivenheter uten mulighet til å få med seg det som blir sagt og muligheter til å svare, forklare eller påvirke samfunnet vi lever i. 

Les mer om den pågående aksjonen