Hvorfor støtter NDF tolkene som aksjonerer?

I denne situasjonen vi er i nå ser det kanskje rart ut at vi støtter tolkenes aksjon. For hvem er det som lider? Jo, det er de døve. Det hagler inn med tilbakemeldinger fra døve og hørselshemmede som ikke får tolk. Det er virkelig vondt å høre hvordan dette skader miljøet vårt.

Generalsekretær forteller på tegnspråk

Statistikken viser ikke alt

Vi har jobbet lenge for å få noe konkret å vise til. 10 300 udekkede oppdrag er virkelig bare toppen av isfjellet. Det er en statistikk som er massert og justert for å se så bra ut som mulig. NAV trenger å vise til høy dekningsgrad og politikerne trenger å se at systemene fungerer. Men statistikken viser dessverre ikke alle avbrutte studieforløp, sykemeldte ansatte eller mennesker som velger å ikke delta i sosiale sammenkomster. Den viser heller ikke avlyste møter fordi man ikke får tolk. Da sier statistikken at tolken er avbestilt. Eller hvor man bare får tolk til deler av et kurs. Umulig for en hørselshemmet å forholde seg til, men statistikken viser at brukeren har valgt å avbestille når man melder seg av kurset. Dette er et stort problem. For folkehelsen og for demokratiet. Men 10 300 er et tall som våre folkevalgte må forholde seg til. Derfor er vi glad for å ha noe konkret å vise til. Og da er det et slag i ansiktet når Tomas Norvoll, statssekretær i arbeids og inkluderingsdepartementet fra Arbeiderpartiet, peker på at statsbudsjettet er ferdig, vasker sine hender og sier det er ingenting de kan gjøre.

Så vi skylder Tomas Norvoll og alle dere som virkelig lider der ute en statusrapport. Dette er det vi vet: Frilanstolkene har alt for dårlige lønns- og arbeidsvilkår. Frilanstolkene står for 75 % av tolkede timer for NAV og de dekker helt essensielle deler av vårt behov for tolk fordi de er mer fleksible, kan jobbe til ukurante tider og er mer fristilt enn de fast ansatte. Flere fast ansatte tolker løser ingen av disse utfordringene. Døve og hørselshemmede blir en sårbar gruppe når mangel på tolk blir en belastning. Alt for mange finner andre løsninger uten bruk av tolk og dette er stikk i strid med alt Norges Døveforbund jobber for. Vi jobber for at flere døve skal få en utdanning, at flere døve skal komme til orde i politikken, i samfunnet og i arbeidslivet. Vi jobber for at døve skal føle seg inkludert og at vi skal bli mer synlig.

Vi har pekt på noen av konsekvensene tolkemangelen gir, og vi har vist personene som blir rammet med videosnutter i våre kanaler. Vi har deltatt i høringer og møter med politikerne. Vi gjennomfører arbeidsdagen vår på best mulig måte nå, uten tolk. Og vi blir avspist med politiske omformuleringer og babbel når vi krever et svar. Om NAV sin statistikk blir bedre løser den ikke det grunnleggende problemet: At døve og hørselshemmede blir undertrykket og diskriminert. Flere tolker løser ikke på magisk vis alle utfordringer man møter fordi man er hørselshemmet. Men vi må senke terskelen for at en minoritet i Norge skal få mulighet til å delta i samfunnet.

Vi gir oss ikke!

Vårt tydelige budskap er: Vi gir oss ikke! I et mediebilde med grusomheter i alle verdens hjørner og i en tid med store økonomiske usikkerheter, politiske ustabilitet og andre utfordringer som står i kø, må vi ikke tråkke på de minoritetene som blir skadelidende fordi vi ikke blir hørt. Vi gir oss ikke!

Vi oppfordrer alle døve og hørselshemmede til å fortsette å bestille tolk, selv om dere vet at dere ikke får. Statistikken er det viktigste våpen mot byråkrater. Fortsett å møte opp uten tolk når tolken må avlyse. Ja, det er ubehagelig, men vi må stå sammen om dette. Fortsett å be om bedre løsninger. Ingen tjener på at vi holder kjeft!

100 % dekket

Vi har en samleside med alt du trenger å vite om denne kampanjen. Her forteller vi bakgrunnen for demonstrasjonen, lenker til mediesaker, bilder fra demonstrasjonen og mye mer.

Les mer om kampanjen