Mange møtte til demonstrasjon

Tusen takk til alle som kom på demonstrasjonen for 100 % tolkdekning på lørdag. Men kampen er ikke over.

Vi må fortsette å bestille tolk slik at tolkemangelen blir synlig. En måte å oppnå 100 % tolkdekning er å ha bedre arbeids- og lønnsvilkår for tolker, spesielt for frilanstolker. Vi har mange nok tolker, men på grunn av dårlig arbeids- og lønnsvilkår blir mange tolker tvunget til å velge andre yrker selv om de trives.

Nå aksjonerer en større gruppe frilanstolker i Oslo ved å frasi seg tolkeoppdrag. Det er 146 frilanstolker som er med på denne aksjonen. Det blir en vanskelig og tøff tid framover for oss alle. For oss tolkebrukere som ikke får tolkedekning, men også for frilanstolker som ikke får lønna si. Det er viktig at vi står sammen! Husk følelsen som vi fikk på lørdag. Vi er sterke sammen. Vi jobber sammen for det samme målet. Målet vårt er å få 100 % tolkdekning. Det blir vanskelig og tøft nå, men det er bare for en kort tid.

NDF følger en policy så lenge frilanstolkene aksjonerer – at vi ikke kan tillate at de som kan både talespråk og tegnspråk skal fungere som tolk. Vi holder oss til prinsippet om at tegnspråktolk er et yrke som må respekteres og nå jobber vi for at det yrket skal få den anerkjennelse det fortjener. Det gjøres ved å forbedre lønns- og arbeidsvilkår for frilanstolker. Vi skal ikke flytte eller avlyse møter for å få tolker. Vi gjennomfører dem uansett. Det betyr at vi møter opp på avtalte møter uten tolker. Vi fortsetter å bestille tolker.

Vi oppfordrer alle til å gjøre det samme. Bestill tolk og ikke flytte/avlyse møter.
 

Her kan du bestille tolk:
https://www.nav.no/bestille-tolk