Petter Noddeland, generalsekretær, Norges Døveforbund

NDFs innspill til NOU Tegnspråk for livet

Arbeidsgruppen hos Norges Døveforbund har utarbeidet et høringsinnspill til NOU 2023:20 Tegnspråk for livet. Du kan laste ned vårt innspill, og sende ditt bidrag til NOU frem til 15. januar.

Tekst til video:

Kjære tegnspråkmiljøet

Regjeringen nedsatte et utvalg i august 2021 i henhold til språkloven, med mandatet å nærmere undersøke norsk tegnspråk.

Utvalget har nå presentert en rapport, en offentliggjøring som går under navnet Norges Offentlige Utredninger (NOU). Dette er et svært betydningsfullt politisk dokument. Spesifikt om tegnspråk, bærer denne NOU-tittelen «NOU 2023:20, Tegnspråk for livet. Forslag til en helhetlig politikk for norsk tegnspråk», publisert av utvalget i juni 2023. NOU-en er av historisk betydning på flere nivåer, da det aldri tidligere har blitt utarbeidet en dedikert NOU om tegnspråk. Denne NOU-en betrakter norsk tegnspråk som et eget språk, og døve og hørselshemmede som en språklig og kulturell minoritet. Dette er en stor og betydningsfull anerkjennelse for NDF (Norges Døveforbund). Det er mulig for alle å sende inn bidrag til NOU-en frem til 15. januar 2024.

Grundig arbeid med vårt innspill

Vi i NDF har nå ferdigstilt vårt bidrag. Vi har grundig arbeidet med innspillet vårt, med opprettelsen av en arbeidsgruppe bestående av ulike representanter fra tegnspråkmiljøet. Våre tanker og bidrag er blitt diskutert på forskjellige nivåer i organisasjonen gjennom hele høsten 2023.

Denne NOU-en understreker behovet for ytterligere diskusjoner og arbeid innen tegnspråkfeltet. Det er viktig å forstå at feltet ikke er fullstendig utredet med denne NOU-en alene. Det kreves flere NOU-er og utredninger på ulike områder. Samtidig haster det med flere av områdene som berøres av NOU-en. NDF forsøker gjennom dette høringsinnspillet å være en ressurs, idet vi ser at organisasjonen kan bidra til å implementere flere av tiltakene som foreslås i NOU-en.

13 temaer

Vårt innspill omfatter totalt 13 temaer, fra overordnede planer, oppvekst, mangfold, eldre, tolketjenester, medier, til underholdning og kulturopplevelser på tegnspråk.

Dere kan lese vårt bidrag her:

Egen side om NOU

Vi har opprettet en egen side med informasjon om NOU. Du kan blant annet lese mer om NOU, se video av utvalgsleder Hilde Haualand – som oppsummerer litt fra NOU 2023:20 Tegnspråk for livet og laste ned vårt innspill.