Norsk kvalitetsregister Øre-Nese-Hals, Hørselsregisteret for barn

I dag er det nasjonal oppstart av Hørselsregister for barn i Trondheim. Norges Døveforbund har bidratt med sin kompetanse i prosjektgruppen for Kvalitetsregister ØNH- Hørselsregisteret for barn, helt tilbake i 2019. Alle barn som ikke har passert nyfødtscreeningen eller på annet vis har fått påvist hørselstap skal registreres her. I henhold til nasjonale faglige retningslinjer skal så familiene henvises til hørselsutredning ved høresentral innen de er fire uker gamle.

Til tross for nasjonale faglige retningslinjer har vi erfart at det er store geografiske forskjeller i helseregionene for hørselsscreening, oppfølging ved høresentralene og ikke minst vet vi at de aller fleste høresentralene ikke anbefaler tegnspråk til familiene som har døve og hørselshemmede barn. Ved å sette Hørselsregisteret for barn i system kan det fange opp barn med hørselstap tidlig, gi systematisk oppfølging og habilitering, bedre kvaliteten i tilbudet og gi mer forskning innen fagfeltet.

Registerseminar – Hørselsregisteret for barn

På registerseminaret i dag deltar både NDFs interessepolitiske rådgiver Elisabeth Frantzen Holte og Brita Fladvad Nielsen fra Tegnspråkbarns utvalg. Brita skal fremlegge sin opplevelse fra helsevesenet i dagene etter at de fødte sin datter som blant annet hører veldig dårlig.

Pilotprosjekt

Frem til nå har det vært tre sykehus med i pilotperioden. De har kommet med gode tilbakemeldinger om et register som gir håp om å fange opp alle barn med hørselstap og hvilken oppfølging de får. Registeret vil få en oppstrammende effekt og gi en kompetanseheving for sykehusene. 

Til venstre: Tone Stokkereit Mattson fra registersekretariatet for Hørselsregisteret

Initiativet for utarbeidelsen av dette nasjonale kvalitetsregisteret for hørselstap hos barn, ligger hos Øre-nese-hals foreningen, Barnelegeforeningen, Audiografforbundet, Norsk Teknisk Audiologisk Forening, Norsk Audiopedagogisk forening og brukerorganisasjonene Norges Døveforbund og Hørselshemmedes Landsforbund.

Er barnet ditt hørselshemmet?

Vi jobber for å gi alle, spesielt barn og unge, universell tilgang til språk og informasjon i samfunnet. For oss er det viktig å se på helheten i individet og arbeide for tilgjengelighet og språklig inkludering gjennom hele livet.