Støtt arbeidet vårt og bestill årets kalender

Arbeidet vårt er viktig, men ressurskrevende! Det skjer mye i Norges Døveforbund. Vi jobber for at døve flyktninger skal få det de har krav på, mange opplever å ikke få tolk, tegnspråk i Norge blir truet av mangel på prioritering fra audiopedagoger og helsepersonell. Og vi har fått en språklov som lover oss flere og bedre tegnspråkarenaer, men hvor er de? Hvem tar ansvar for tegnspråkarenaene?

Det er ikke for sent å bestille kalender. Støtt arbeidet vårt, og bestill fra butikken vår: https://www.doveforbundet.no/butikk