Medlem

Vil du være med og støtte arbeidet for døve og hørselshemmedes rettigheter? Er du interessert i tegnspråk? Klikk på knappen, og fyll ut skjemaet under, så ordner vi resten!

BLI MEDLEM

Jo flere medlemmer, jo sterkere står vi. Du behøver ikke selv å være døv eller hørselshemmet for å bli medlem hos oss, mange av våre medlemmer ønsker kun å vise sitt engasjement og støtte for den meget viktige saken vår.

Som medlem spiller du på lag med NDF i kampen for bedre rettigheter og tilgjengelighet i samfunnet!
 

Medlemskontingenter

0 - 30 år: 150 kroner
Fra 31 år og oppover: 300 kroner

Medlemspris for uføretrygende ble avsluttet pr 1. januar 2014.

BLI MEDLEM

 

Nå kan du bli medlem i to lokalforeninger

Du kan være medlem i 2 lokalforeninger, det kalles primær- og sekundærmedlem. Det vil si at du som er medlem hos en lokalforening, og har også mulighet til å være medlem i en annen forening. Som sekundærmedlem kan du benytte deg av tilbud hos lokalforeningen og har talerett i årsmøter. For å bli sekundærmedlem må du betale i tillegg til ordninær medlemskontingent. 

Eksempel:
Du bor i Oslo, og har familie i Bergen. Du er (primær)medlem i Oslo Døveforening og deltar på deres arrangementer og medlemsmøter. Familien din er medlem hos Bergen Døvesenter, og benytter seg av deres tilbud. Nå kan du også bli (sekundær)medlem hos Bergen Døvesenter og benytte deg av deres tilbud og aktiviteter når du er i Bergen. 

Primærmedlem

Som primærmedlem er du fullverdig medlem hos lokalforeningen. Du har stemme-, tale- og forslagsrett og mottar Døves Tidsskrift. Som primærmedlem betaler du ordinær medlemskontingent. 

Sekundærmedlem

Som sekundærmedlem kan du delta på aktiviteter til lokalforeningen og har kun talerett i lokalforeningen sine møter. For deg som er fra 0–30 år må betale 100 kroner i tillegg til ordinær medlemskontingent. For deg som er 31 år og oppover betaler 200 kroner i tillegg. 

0 - 30 år: 100 kroner
Fra 31 år og oppover: 200 kroner

NB! Du må være primærmedlem i en forening for å bli sekundærmedlem i en annen forening.
Her kan du endre dine medlemsopplysninger og legge til sekundærmedlemskap.

 

Støttemedlem

Du kan også gi din årlige støtte til Norges Døveforbund uten å være aktiv medlem. Det koster 300 kroner per år. 

BLI STØTTEMEDLEM

 

Betalingsmuligheter

Du kan betale via VIPPS eller benytte deg av avtalegiro i nettbanken din.

Ved betalingsløsninger kan du betale på VIPPS til nummeret, 558699. Vennligst husk å skrive melding, "Medlemskontingent Norges Døveforbund + ditt medlemsnr". Da blir det mye enlere for oss å identifisere din innbetaling når vi skal registrere betalingen i systemet vårt.

I nettbanken må du huske å legge til KID; hvis du ikke får det til, så bruk meldingsfeltet. Der må du skrive ditt medlemsnr.

Vi tilbyr fortsatt digitalt medlemskort i appen, JOYN. JOYN er tilgjengelig både for Android-mobiler og iPhone. Når du har lastet ned appen, søker du etter Norges Døveforbund. Når du registerer deg, så må du oppgi ditt mobilnummer. Hvis du ikke klarer å logge inn likevel, så er det fordi du ikke har registrert ditt mobilnummer i vårt medlemsregister.

Du kan sende mobilnummeret ditt på e-post til medlem@doveforbundet.no. Send også e-post hvis du har spørsmål, eller lurer på noe angående faktura eller medlemskortet.

Vil du lese litt mer om JOYN? 
Digitalt medlemskort – JOYN