Konferanse

Tegnspråk-konferanse 25. mars 2024

Årets tegnspråkkonferanse skjer i Røde Kors Konferansesenter i Oslo. Konferansen er for alle som er blant annet interessert i tegnspråk, historien til tegnspråk og tegnspråk som språk, ønsker å vite mer om hva som skjer i feltet i dag.

[Program] 25. mars 2024

Programmet starter kl. 09:00, og avsluttes kl. 15:00. Lunsj blir servert kl. 12:00.

Dette er foreløpig program til Tegnspråkkonferansen. Alle forelesningstider er foreslåtte tider. NDF forbeholder seg retten til å gjøre eventuelle endringer i programmet.

TidspunktInnhold
09:00–09:15Velkommen ved NDFs forbundsleder Jannicke Kvitvær
09:15–10:00Petter Noddeland og Leif Runar Opheim holder foredrag om brobygging mellom
tegnspråkfeltet og hørselsfeltet
10:00–10:10Pause / kulturelt innslag
10:10–10:55Ann Kristin Malmquist og Sonja Myhre Holten holder foredrag om Ål folkehøyskoles
historie og betydning for tegnspråk
10:55–11:05Pause / kulturelt innslag
11:05–11:50Camilla Gjerde Lund holder foredrag om sitt år på Ål folkehøyskole
11:50–12:00Overrekkelse av Frivillighetsprisen, av Jannicke Kvitvær
12:00–13:00Lunsj og mingling
13:00–13:45Foredrag: Benjamin Anible fra NTNU
13:45–13:55Pause / kulturelt innslag
13:55–14:40Foredrag: Lena Mei K. Anda holder foredrag om hennes yrke som døv tegnspråktolk
14:40–15:00Avslutning

Røde Kors Konferansesenter

Konferansen skjer hos Røde Kors Konferansesenter på Hausmannsgate i Oslo.

Adresse:
Hausmannsgate 5, 0186 Oslo

Sal:
Henry Dunant salen

Delta digitalt

Påmeldingsfrist er 24. mars.

Du kan delta digitalt. Du må kjøpe billett for å se streaming på nett. Du får tilsendt lenke til din e-post før konferansen starter.

Jeg vil melde meg på konferansen

Videooppdateringer om Tegnspråkkonferansen

Våre foredragsholdere

Foto: Jenny Karlsen

Petter Noddeland, generalsekretær Norges Døveforbund

Petter skal holde foredrag sammen med Rikshospitalets leger, Leif Runar Opheim og Åsrun Edvardsen Valberg.

Leif Runar Opheim, overlege og seksjonsleder ved CI-enheten, Rikshospitalet

Leif skal holde foredrag med kollega Åsrun E. Valberg og Petter Noddeland.

Åsrun Edvardsen Valberg, audiopedagog ved CI-enheten, Rikshospitalet

Åsrun skal holde foredrag med kollega Leif Runar Opheim og Petter Noddeland.

Ann Kristin Malmquist, rektor ved Ål folkehøyskole

Ann Kristin skal holde foredrag om Ål folkehøyskole sammen med Sonja Myhre Holten fra Språkrådet.

Foto: Isak Normann Ramsvik

Sonja Myhre Holten, seniorrådgiver hos Språkrådet

Sonja skal holde foredrag om Ål folkehøyskole sammen med Ann Kristin Malmquist.

Foto: Stian A. Giltvedt

Camilla Gjerde Lund

Camilla Gjerde Lund er fra Bergen, hun var elev på Ål folkehøgskole 2022–2023. Hun skal snakke om hvordan det har vært å lære tegnspråk på Ål og hvorfor hun ønsket å lære tegnspråk.

Benjamin Anible, førsteamanuensis, NTNU

Ben Anible er førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) hvor han underviser tolkestudenter i lingvistikk. Han er interessert i hvordan voksne tilegner seg tegnspråk og de psykolingvistiske faktorene som påvirker flerspråkliges prosessering av tegnspråk. Nylig har han vært involvert i dokumentasjon og korpusutvikling av norsk tegnspråk.

Lena Mei K. Anda, døv tegnspråktolk

Lena Mei K. Anda, som er født døv, er utdannet tegnspråktolk. Hun skal fortelle om hennes valg av yrke, hennes erfaringer fra yrket og hva en døv tegnspråktolk kan tolke. Hun vil også fortelle litt om hva hun tror blir mulighetene til yrket i fremtiden. 

Frivillighetspris 2024

Kjenner du noen som fortjener utmerkelse for sin innsats?

Mer informasjon kommer fortløpende

Har du noen spørsmål om konferansen? Kontakt Adriana Fjellaker på e-post, adriana@doveforbundet.no.