Vi er ikke fornøyd med svaret fra Arbeids- og inkluderingsministeren

Tekst til video:

Hei.

Etter demonstrasjonen og den påfølgede aksjonen fra frilanstolkene, ser NDF at Freddy André Øvstegård (SV) har stilt et skriftlig spørsmål til arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (AP), om tolketjenesten.

NDF er glade for å se at SV følger opp saken. Imidlertid er NDF ikke fornøyd med svaret fra arbeids- og inkluderingsministeren. Vi synes det er urovekkende at Arbeids- og velferdsdirektoratet utreder ulike anbudsmodeller for frilanstolkene, uten å involvere brukerorganisasjonene for de som vil bli direkte berørte av valget Arbeids- og velferdsdirektoratet tar. NDF skal følge opp saken.

Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til arbeids- og inkluderingsministeren

Hva er et skriftlig spørsmål?

Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget. Statsråden som spørsmålet er rettet til, skal gi et skriftlig svar innen seks hverdager til stortingsrepresentanten som har stilt spørsmålet. Skriftlige spørsmål bør ikke overstige en A4-side, mens svaret ikke bør overstige to A4-sider.

Les mer om spørsmål og spørretimen

Vi krever 100 % tolkedekning NÅ!

I 2022 ble 10 300 oppdrag ikke dekket av tolketjenesten.

10 300 jobbintervjuer, eksamener, begravelser, foredrag, bryllup, foreldremøter, politiske møter, fotballtreninger og tannlegetimer.

10 300 begivenheter uten mulighet til å få med seg det som blir sagt og muligheter til å svare, forklare eller påvirke samfunnet vi lever i. 

Les mer om tolkeaksjonen