Karriere og arbeidsliv

Døve og hørselshemmede kan jobbe med nesten hva som helst. Om du mister hele eller deler av hørselen, er det fullt mulig å få jobb eller beholde jobben. I noen tilfeller kan det imidlertid være aktuelt å gjøre endringer for å tilpasse arbeidshverdagen. I Norge finnes det flere offentlige støtteordninger for deg som ønsker å finne relevant arbeid, eller trenger støtte for å beholde en eksisterende jobb.  

Tilbud og tilrettelegging på arbeidsplassen 

Er du arbeidstaker med nedsatt hørsel har din arbeidsgiver ifølge loven en særskilt plikt til å tilrettelegge for deg på arbeidsplassen. Arbeidsgiver skal så langt det er mulig forsøke å finne løsninger som gjør arbeidshverdagen din enklere og smidig, uten at det går utover virksomheten.

Gjennom en åpen dialog med arbeidsgiver kan du få gode løsninger for tilrettelegging. NAV og arbeidsmarkedsbedrifter som har avtale med NAV og kommuner/bydeler lokalt kan også hjelpe deg med dette. Det finnes også arbeidsmarkedsbedrifter med spisskompetanse på hørsel og kommunikasjon i arbeidslivet, se mer informasjon om dette under. Mer informasjon om dine rettigheter som hørselshemmet eller døv på arbeidsplassen kan du lese i arbeidsmiljølovendiskriminerings- og tilgjengelighetsloven, på arbeidstilsynets nettsiderNAV og på Signos nettsider om arbeid .

Norges Døveforbunds tilbud 

Norges Døveforbund ønsker at flere døve, døvblinde og hørselshemmede skal komme ut i ordinært arbeid. Norges Døveforbund tilbyr likepersonsarbeid som hjelp og støtte til personer som er i samme situasjon som en selv. Det bygger på prinsippet om at «den vet best hvor skoen trykker, som har den på». Norges Døveforbund arrangerer årlige seminarer med arbeidsliv som tema med eksterne aktører og foredragsholdere. 

NAV har tilbud til alle som ønsker å finne arbeid eller som står i fare for å miste jobben av forskjellige grunner. I de større byene finnes det i tillegg arbeidsmarkedstiltak for døve og hørselshemmede i regi av Signo. Du kan kontakte ditt lokale NAV-kontor direkte, og gjennom dem kan du komme i kontakt med Signo. Arbeidsmarkedsbedriftene i Signo kan også hjelpe deg med å kontakte NAV.  

Eksempler på tilbud fra NAV er:

Signo sitt tilbud

Signos arbeidsmarkedsbedrifter tilbyr ulike tjenester og arbeidsmarkedstiltak til døve og hørselshemmede i yrkesaktiv alder for å finne relevant arbeid eller beholde eksisterende jobb: 

  • Arbeidsforberedende trening 
  • Oppfølging for døve og hørselshemmede 
  • Avklaring for døve og hørselshemmede 
  • Varig tilrettelagt arbeid 
  • Språkpraksis 

I Signo kan du få karriereveiledning, hjelp med jobbsøknadskrivning, utarbeiding av CV, jobbsøkerkurs og kontakt med mulige arbeidsgivere. Veilederne i Signo er eksperter på tilrettelegging på arbeidsplassen knyttet til hørsel og kommunikasjon. Alle tilbud skreddersys etter individuelle behov og ønsker med det samme målet, å skaffe eller beholde jobb. Alle veilederne kan tegnspråk.

Kontaktinformasjonen til Signo finner du her