Frivillighetsprisen 2024

Kjenner du noen som fortjener utmerkelse for sin innsats?

Tekst til video:

Frivillighetsprisens formål er å gi oppmerksomhet til person eller gruppe som har vist et stort engasjement innenfor frivillig arbeid i foreningslivet tilknyttet Norges Døveforbund og Norges Døveforbunds Ungdom. Det frivillige engasjementet kan være alt fra dugnadsarbeid til kulturarbeid. Prisen kan også utdeles til person eller gruppe som har synliggjort tegnspråk og/eller fremmet arbeid med døve og hørselshemmede i det norske samfunn. 

 
Frivillighetsprisen 

  • utdeles hvert år under den årlige markeringen av den norske tegnspråkdagen 25. mars 
  • utdeles til person eller gruppe som har fremmet norsk tegnspråk, arbeid for døve og hørselshemmede samt vist et stort engasjement innenfor frivillig arbeid i foreningslivet tilknyttet Norges Døveforbund og Norges Døveforbunds Ungdom
  • utdeles fortrinnsvis til døve og hørselshemmede medlemmer i Norges Døveforbund og Norges Døveforbunds Ungdom
  • gis ikke til personer i lønnet stilling innenfor Norges Døveforbund, Norges Døveforbunds Ungdom og tilknyttede lokallag 

Frist for å sende inn forslag:
1. mars kl. 09.00.

Ta kontakt med frivillighetskomiteen for andre spørsmål:
Niels Kristensen, niels@doveforbundet.no

NB: Frivillighetsprisen offentliggjøres 25. mars gjennom Norges Døveforbunds kanaler.

Konferanse

Tegnspråkkonferanse 25. mars

Årets tegnspråkkonferanse skjer i Røde Kors Konferansesenter i Oslo. Konferansen er for alle som er blant annet interessert i tegnspråk, historien til tegnspråk og tegnspråk som språk, ønsker å vite mer om hva som skjer i feltet i dag.