Norges Døveforbund ønsker mer veiledning og bedre kriseberedskap i hele landet

Norges Døveforbund og Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse (NBSPH) har samarbeidet, og utarbeidet en veiledning som vil bli delt til alle kommuner.

Tekst til video:

Kjære tegnspråkmiljøet,

Vi i Norges Døveforbund har lenge ment at det er behov for mer veiledning og bedre kriseberedskap i kommunene. Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse (NBSPH) tilbyr hjelp, men de er en andrelinjetjeneste som betyr at de ikke kan gripe inn før de mottar en offisiell henvendelse, som for eksempel en henvisning fra fastlege. Dette mandatet har de fått fra politikere og ikke noe som de kan gjøre noe med selv.

Vi i Norges Døveforbund har lenge etterlyst en mulighet for NBSPH å komme på banen når en krise oppstår, som ras, uvær eller større ulykker. Vi og NBSPH har utarbeidet en veiledning for kriseberedskap som vil bli delt til alle kommuner. Målet er å få raskt hjelp fra NBSPH ved behov. Veiledningen er ferdigstilt og vil bli publisert på norsk og norsk tegnspråk i nær fremtid.