Representantforslag hos Stortinget

Arbeids- og sosialkomiteen har anbefalt å ikke følge forslagene om å forbedre tolketjenesten foreslått av SV og Venstre, til skuffelse for Norges Døveforbund. Saken skal endelig avgjøres 15. mars, og det oppfordres til videre debatt og kontakt med stortingsrepresentanter for å påvirke beslutningen.

Tekst til video:

Petter: Kjære tegnspråkmiljøet.

15. desember i fjor informerte Norges Døveforbund (NDF) om et representantforslag som ble lagt frem i Stortinget av SV og Venstre.

Dette forslaget tar sikte på å forbedre tolketjenesten gjennom tre konkrete tiltak:

  1. Enten flytte Tolketjenesten ut av NAV Hjelpemidler eller ut av NAV fullstendig
  2. Likestille tegnspråktolker med talespråktolker
  3. Sørge for at frilanstolker får riktig honorar etter kompetanse og erfaring

Adriana: Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget som har ansvar for dette, har nettopp behandlet saken og innstillingen til saken er å se bort fra representantforslagene. Innstilling betyr et forslag til hva som skal vedtas. Det gjelder alle tre forslagene og vi er spesielt skuffet over innstillingen på de to siste forslagene. Vi mener at disse to forslagene vil forbedre tilgjengelighet på tolk til døve og hørselshemmede.

Petter: Saken skal endelig behandles av Stortinget 15. mars og vi oppfordrer alle partiene til å tenke seg om. Vi ønsker å ha en informert debatt om dette. Dere kan ta kontakt med «deres» stortingsrepresentant/stortingsgruppe.

Dere kan lese hele behandlingen av saken her.