Vi feirer norsk tegnspråk

Vi feirer norsk tegnspråk den 25. mars

Hold av datoen! Norges Døveforbund og Ål folkehøyskole og kurssenter for døve inviterer til fagdag og jubileum på mandag, 25. mars 2024.

Fagdagens temaer vil ha fokus på tegnspråk i Språkloven, tegnspråkarenaer og språklig deprivasjon som konsekvens av mangel på tegnspråk. Fagdagen kombineres med Ål folkehøyskole sin 50 års–jubileum.

Mer informasjon om sted, program og annet kommer etter hvert. Vi ønsker å kartlegge hvor mange som har mulighet til å delta.

Er du interessert i å delta på fagdag og jubileum? Klikk her for å melde din interesse.