Julehilsen fra forbundsleder Niels Kristensen

Julehilsen fra forbundsleder Niels Kristensen

Kjære alle. Året gikk fort, raskere enn vi hadde forventet. Vi har opplevd mange begivenheter gjennom året.

Den 25. mars markerte den første nasjonale tegnspråkdagen. Lokalforeninger arrangerte sine egne markeringer, og NDF-styret møttes ved Akers Brygge i Oslo. Under styremøtet ble det behandlet en viktig sak foran et stort publikum. Neste gang den 25. mars 2024 planlegger NDF og Ål Folkehøyskole og Kurssenter for døve et seminar sammen i Oslo. Ål Folkehøyskole fyller 50 år dagen før. Mer informasjon vil bli delt etter nyttåret.

Noen lokalforeninger har diskutert ved sine årsmøter om å innføre en felles NDF-logo og navn. Vi har lagt merke til økt synlighet av NDF-logoen på sosiale medier, noe som er gledelig å se.

NDF deltok på WFD generalforsamling og WFD-kongressen i Sør-Korea denne sommeren. Som nevnt tidligere angående døves flagg, gleder det oss å informere om at vi har sendt flagg som julegaver til alle lokalforeningene.

Nordland Tegnspråkforening gjennomførte Døves kulturdager i Bodø og en fellestur i Lofoten for noen dager siden. Alle deltakerne var fornøyde med turen. Neste arrangement vil finne sted i Ålesund den siste helgen i september 2024.

Lørdag 14. oktober var en betydningsfull dag for tegnspråkmiljøet. NDF og frilanstolker arrangerte sammen en demonstrasjon for 100% tolkning. Mange deltok til tross for kort varsel. Kampen er imidlertid ikke over. Vi er klar over at frilanstolkene fortsatt kjemper for bedre arbeids- og lønnsvilkår. NDF kjemper også med myndighetene for bedre rettigheter for tegnspråkmiljøet.

For noen uker siden ble det kunngjort at jeg søker permisjon som forbundsleder fra 1. januar 2024. Jeg vil jobbe som prosjektarbeider hos NDF. Jeg ønsker Jannicke Kvitvær lykke til som forbundsleder i den kommende styreperioden.

Jeg vil takke NDF-ansatte for deres gode innsats gjennom året! En stor takk går også til alle foreningene for et godt samarbeid. Spesiell takk til underutvalg og komiteer for deres betydningsfulle bidrag.

På vegne av Norges Døveforbund ønsker jeg alle en god jul og et riktig godt nyttår. Vi står sammen!

SV og Venstre med representantforslag

SV og Venstre med representantforslag

– Det har skjedd en del på tolkeområdet i det siste. Vi har to ting å informere om nå: For det første har Venstre og SV sammen lagt frem deres representantforslag på Stortinget.

Kan du fortelle hva det inneholder?  

– Representantforslaget består av 3 punkter. 1: Enten flytte Tolketjenesten ut av NAV Hjelpemidler eller ut av NAV fullstendig. 2: Likestille tegnspråktolker med talespråktolker og 3: Sørge for at frilanstolker får riktig honorar etter kompetanse og erfaring. Dere kan lese hele forslaget her:

Dokument 8:61 S (2023-2024) (Midlertidig) – stortinget.no 

– Vi støtter representantforslaget til Venstre og SV, og vi vil jobbe videre for å påvirke andre partier til å vedta representantforslaget.  

– Ja, vi har også vært i møte med NAV Styringsenhet om deres nye anskaffelsesmodell. Hva synes du om møtet?  

– 24.november fikk vi sammen med flere organisasjoner som jobber med tolkeområdet om at de må se nærmere om hvordan man skal bestille frilanstolker. Det berører ikke oss brukere foreløpig. Vi bestiller til NAV som før, men frilanstolker beøres av dette. En av mulighetene er å sette ut delene av dette til eksterne firma. Mye er uklart og det er viktig å understreke at ingenting er bestemt enda. Vi stilte dem flere spørsmål og fikk noen svar tilbake. Det var ikke alt de kunne svare på per nå, for mye er uklart enda. Vi skal jobbe videre med dette og skal informere dere så fort vi vet mer.  

– God jul!

Flere tegn i kalenderen

Flere tegn i kalenderen

Kalenderen fra Norges Døveforbund har også en digital del, og vi har nå lagt inn enda flere tegn der.

For hver måned er det en QR-kode, og når du bruker mobilen på denne koden åpner du en side med tegn for måned og andre relevante tegn.

Støtt arbeidet og kjøp en kalender fra oss.

NB: Kalenderen kan bestilles også etter jul. Men nettbutikken vår har julestengt fra fredag 15. desember.

Kjøp kalender for 2024

Praktisk for gjøremål, med plass for hver måned og noen tegn for øving. Kjøp en kalender for deg selv eller gi en som gave. Ditt kjøp støtter NDFs viktige arbeid for døve og hørselshemmede.

Bestill kalender 2024 her

Desember

Desember

Tegn for måneden desember.