Norges Døveforbund ønsker mer veiledning og bedre kriseberedskap i hele landet

Norges Døveforbund ønsker mer veiledning og bedre kriseberedskap i hele landet

Norges Døveforbund og Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse (NBSPH) har samarbeidet, og utarbeidet en veiledning som vil bli delt til alle kommuner.

Tekst til video:

Kjære tegnspråkmiljøet,

Vi i Norges Døveforbund har lenge ment at det er behov for mer veiledning og bedre kriseberedskap i kommunene. Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse (NBSPH) tilbyr hjelp, men de er en andrelinjetjeneste som betyr at de ikke kan gripe inn før de mottar en offisiell henvendelse, som for eksempel en henvisning fra fastlege. Dette mandatet har de fått fra politikere og ikke noe som de kan gjøre noe med selv.

Vi i Norges Døveforbund har lenge etterlyst en mulighet for NBSPH å komme på banen når en krise oppstår, som ras, uvær eller større ulykker. Vi og NBSPH har utarbeidet en veiledning for kriseberedskap som vil bli delt til alle kommuner. Målet er å få raskt hjelp fra NBSPH ved behov. Veiledningen er ferdigstilt og vil bli publisert på norsk og norsk tegnspråk i nær fremtid.

Audition til ny julekalender på NRK

Audition til ny julekalender på NRK

Norges Døveforbund er begeistret for å kunngjøre at NRK Super nå søker etter barn og ungdommer til en helt ny julekalender, planlagt å sendes i 2026. Dette er en fantastisk mulighet for unge talenter, inkludert døve og hørselshemmede, til å vise frem sine ferdigheter på en av Norges største TV-scener. Vi oppfordrer til deltagelse i audition hos NRK.

Audition er åpen for barn født mellom 2013 og 2015, og ungdom født i 2009 eller 2010. Opptakene vil finne sted i Oslo-området gjennom 2025, og fristen for å melde seg på er den 12. mai.

Vi oppfordrer alle interesserte til å melde seg via følgende lenker:

Vi i Norges Døveforbund er opptatt av inkludering i samfunnet, inkludert media. Å få muligheten til å delta i en slik produksjon kan være en verdifull erfaring og en inspirasjon for andre døve og hørselshemmede barn og ungdommer.

Tegnspråklige DNT-turledere

Photo by Vego Media on Unsplash

Tegnspråklige DNT-turledere

Forrige uke arrangerte tegnspråklige turledere en vellykket aktivitetsdag for familier med døve barn ved Sognsvann i Oslo. Minst 80 personer kom til arrangementet. Den 12. mai kan du glede deg til en ny DNT-tur rundt Steinbruvannet, sammen med tegnspråklige turledere. Døves Tidsskrift blir også med.

12. mai –
Rundt Steinbruvannet med Tegnspråklig DNT

Tur til Hardangervidda

Tegnspråklige turledere er spredt rundt i Norge. Fra 27.–30. juni kan du bli med på tegnspråklig tur til Hardangervidda med overnatting. Turen passer for voksne, friluftsmennesker som er døv eller hørselshemmet, og snakker norsk tegnspråk.

Tegnspråklige DNT-turledere

I høst 2023 tok 10 døve turlederkurs hos Den Norske Turistforeningen (DNT) via et prosjekt fra Supervisuell, i samarbeid med Norges Døveforbund. Målet med prosjektet var å fremme tur- og friluftsliv for døve og hørselshemmede i samarbeid med DNT. Du kan lese og se video om prosjektet, «Underveis» på tegn.tv.

Blodbanken har kommet med en ny uttalelse om døve som blodgivere

Blodbanken har kommet med en ny uttalelse om døve som blodgivere

I flere år har døve kjempet for å bli blodgivere. I 2019 konkluderte Diskrimineringsnemnda at det ikke er diskriminerende. «Et gufs fra fortida», sa Petter Noddeland.

Blodbanken har nektet å gi blod på grunn av kommunikasjonsutfordringer når tegnspråktolk er til stede. Norges Døveforbund slår fast at det er ikke riktig. Blodbanken har i ettertid startet et pilotprosjekt.

Tekst til video:

Tidligere har Blodbanken nektet døve å gi blod, med begrunnelsen at det kan oppstå kommunikasjonsutfordringer selv når en tegnspråktolk er tilstede. Dette var Norges Døveforbund uenig i. Som et resultat har Blodbanken nå startet et pilotprosjekt hvor døve får gi blod. I går uttalte de at en gruppe døve kan gi blod, mens en annen gruppe ikke får lov.

Gruppene deles basert på følgende påstand:

«Medfødt/genetisk hørselshemming, for eksempel på grunn av oksygenmangel ved fødsel eller sykdom/infeksjon under svangerskap, kan vanligvis godkjennes. Ved del av syndrom/multihandikap må vi gjøre en helhetsvurdering. Ved hørselshemming som har oppstått senere eller som forverrer seg, vil vi vurdere årsaken til hørselstapet.»

Klikk her for å lese resten av uttalelsen her.

Denne begrunnelsen kan være basert på en gammeldags fordom, noe Norges Døveforbund er sterkt uenig i. Norges Døveforbund har blitt kontaktet av NRK om saken og har kommentert dette.

(Norges Døveforbund deler saken fra NRK når den er publisert)

Nyhetssak fra 2019

Døve nektes å gi blod: – Ikke diskriminering, fastslår nemnd

Les artikkelen fra NRK her