Flere tegn i kalenderen

Flere tegn i kalenderen

Kalenderen fra Norges Døveforbund har også en digital del, og vi har nå lagt inn enda flere tegn der.

For hver måned er det en QR-kode, og når du bruker mobilen på denne koden åpner du en side med tegn for måned og andre relevante tegn.

Støtt arbeidet og kjøp en kalender fra oss.

NB: Kalenderen kan bestilles også etter jul. Men nettbutikken vår har julestengt fra fredag 15. desember.

Kjøp kalender for 2024

Praktisk for gjøremål, med plass for hver måned og noen tegn for øving. Kjøp en kalender for deg selv eller gi en som gave. Ditt kjøp støtter NDFs viktige arbeid for døve og hørselshemmede.

Bestill kalender 2024 her

Endringer i forbundsstyret

Endringer i forbundsstyret

Fra og med 1. januar tar Niels Kristensen permisjon fra stillingen som forbundsleder. Jannicke Kvitvær er nestleder, og tar over som forbundsleder.

Tekst til video:

Niels Kristensen:

Som forbundsleder har jeg søkt om permisjon fra og med 1. januar 2024. I 2024 ønsker jeg å jobbe med et DAM-prosjekt, «Er det liv i distriktene?». Representanter i forbundsstyret kan ikke være ansatt hos administrasjonen, det er i strid med NDF sine vedtekter.

Forbundsstyret har behandlet saken, og innvilget søknaden om permisjon fra 1. januar 2024. Jeg er veldig glad for at Jannicke Kvitvær tar over som forbundsleder. Og jeg vil ønske henne masse lykke til med arbeidet som forbundsleder.

Jannicke Kvitvær:

Hei, jeg heter Jannicke og er nestleder i forbundsstyret. Fra og med 1. januar tar jeg over som forbundsleder. Camilla Høiberg blir da nestleder. Jeg ser fram til samarbeidet med dere.

Petter Noddeland fortsetter som generalsekretær

Petter Noddeland fortsetter som generalsekretær

Norges Døveforbund utlyste generalsekretærstillingen den 16. oktober. Hans stilling avsluttes den 31. juli 2024 etter seks år. Petter Noddeland hadde muligheten til å søke på stillingen.

Tekst til video:

Norges Døveforbund har mottatt søknader til generalsekretærstillingen som tidligere ble utlyst. Etter grundig gjennomgang av søknadene har forbundet besluttet å tilby generalsekretær Petter Noddeland forlengelse av hans stilling, en 6–årig periode fra og med 1. august 2024.

Vi ser frem til å fortsette samarbeidet med Petter Noddeland som generalsekretær hos Norges Døveforbund.

Generalsekretær Petter Noddeland er glad for fornyet tillit

– Jeg takker for tilliten fra forbundet og gleder meg til å fortsette det viktige arbeidet i Norges Døveforbund. Fra 1. januar 2022 har vi tegnspråk i Språkloven, men vi ser at det krever mye arbeid å følge opp dette. Vi må holde trykket oppe for å heve tegnspråkets status. Spesielt NOU-en «Tegnspråk for livet» må følges opp, og språkpolitikken må følges opp som sektorovergripende politikkområde. Det er viktig å arbeide aktivt for å sikre at tegnspråket blir anerkjent og respektert på alle samfunnsnivå. Jeg ser frem til å ta fatt på seks nye år med flinke og engasjerte folk i NDF og våre lokalforeninger! Sammen skal vi styrke posisjonen til tegnspråket og sørge for at det blir en viktig del av samfunnet vårt.»

Artikkelen er vitenskapelig uforsvarlig og full av feil

Artikkelen er vitenskapelig uforsvarlig og full av feil

«Stillheten er brutt for alltid: Nå kan døve barn høre» er tittelen til en artikkel fra Universitetet i Oslo i forskningsmagasinet, Apollon.

Klikk her for å lese artikkelen.

Artikkelen må sies å være vitenskapelig uforsvarlig og full av feil. Dette representerer en tilnærming vi har beveget oss bort fra. Riksen har på sin nettside uttalt at barn med CI ikke kan oppnå normal hørsel, uansett hvor mye hørselstrening de gjennomgår. Artikkelen nevner dette også, men overskriften og introduksjonen skaper en annen oppfatning. Døve kan ikke oppnå normal hørsel med CI. Det er først på slutten av artikkelen at det blir nevnt, men nesten som en bisetning.

Vi finner det opprørende at tegnspråk ikke blir nevnt i artikkelen. Det påpekes på slutten av artikkelen at det er stor variasjon blant barn på hvordan CI fungerer, så innrømmer artikkelen indirekte at de gambler med barns liv. NDF mener at barn må få tilgang til både CI, talespråk, tegnspråk og hørselsteknisk utstyr fra fødselen av. Ved tidlig tilgang til alle hjelpemidler kan barn utvikle både tale- og tegnspråk. Det er dette som er riktig språkstimulering. Det bidrar til at de blir tryggere på seg selv. Vi har nok av vitenskapelige artikler som sier at tegnspråk hjelper på talespråk.

Ved å kun lære ett språk, risikerer vi at barn lider av språkdeprivasjon. Vi har jevnlig dialog med skoler som underviser i tegnspråk. Disse skolene tar imot elever som har vært integrert i nærskoler de første årene. Dessverre mislykkes mange av disse elevene og ender opp på tegnspråkskoler. Disse elevene har språkdeprivasjon. For dem er det egentlig allerede for sent. De ville ha unngått dette hvis de hadde fått tegnspråk sammen med talespråk fra fødselen av. NDF ser nå på flere muligheter til å følge opp artikkelen, for den kan ikke stå uimotsagt.

Stillheten er brutt for alltid: Nå kan døve barn høre

Arbeidslivsseminar på Ål folkehøyskole

Gruppebilde med foredragsholdere og deltakere

Arbeidslivsseminar på Ål folkehøyskole

Helgen 3.–5. november samlet en engasjert gruppe seg til årets arbeidslivsseminar på Ål Folkehøgskole og kurssenter for døve.

Seminaret bød på en rekke interessante foredrag, blant annet om fagforeninger og tariffavtaler ved Fagforbundet Sondre Uteng Olsen, og tips om hvordan skrive en effektiv søknad og CV av Adriana Fjellaker. Hovedverneombud Petter Kihle Halvorsen ga en grundig innføring i HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) og arbeidsmiljøloven.

Hanna Cederström fra Signo arbeid og deltagelse delte informasjon om organisasjonens tilbud for arbeidssøkere med hørselsutfordringer. Avdelingsleder og sykepleier Tom Harald Isakka-Dahl ga også en inspirerende presentasjon om sin egen karrierevei, fra starten til dagens lederposisjon. Han delte også innsikt i hva han ser etter i søknader og CV-er.

Deltakerne var svært aktive gjennom hele helgen og stilte mange spørsmål til foredragsholderne. Samlet sett var consensus blant deltakerne at helgen var både informativ og spennende. En flott og givende opplevelse for alle involverte.