Siste nytt

04/04/2019 - 10:07

NDFs 41 Landsmøte

NDFs 41 landsmøte skal skje 30. mai - 2. juni 2019 og holdes på Scandic Hell Hotell i Trondheim, Sandfærhus 22, 7500 Stjørdal. 

Landsmøtets slagord er ”Hele mennesket”. Dere kan melde dere...

25-26 mars var Norge på høring hos FN i Geneve. Norge var på høring om FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, også kalt for CRPD. Norge ble skikkelig grillet av...

02/04/2019 - 13:58

Marshilsen

15.mars var søknadsfristen til ExtraStiftelsen. Vi sendte inn 35 søknader på ulike prosjekter som løfter fram døve/hørselshemmede og tegnspråk. Jeg vil rose prosjektkoordinator Arash som har vært...

Elisabeth F. Holte og Petter Noddeland fra NDF er nå i Genève som en del av FFO. Norge er til høring om Konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, også kalt for CRPD-...

Kronikken til generalsekretæren kan du lese her:

https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/ingen-penger-til-d%C3%B8ve-h%C3%B8...

20/03/2019 - 11:25

Medlemskontingenten 2019

Medlemskontingent 2019 - nytt i år er at du kan betale med Vipps eller opprette avtalegiro!

Nå er vi i gang med å sende ut faktura for medlemskontingent 2019.

De som får faktura på...

14.mars hadde NDF et møte med Eldre -og Folkehelseminister 

18/03/2019 - 12:33

Floating Sauna på DMTV

Døves Medias TV-serie «Floating Sauna» har vakt store oppmerksomheter spesielt i utlandet.

Det er 4 programmer i https://dovesmediatv.no/folder/tv_serier/floating_sauna og på torsdag er...

Til landsmøte 31.mai-2.juni skal forbundet ha valg til styret for en ny periode fra 2019-2022. Fristen for å kunngjøre innstillingen er 3 måneder før landsmøtet ifølge vedtektene og flertall av...

Foreløpige rettelser til Jubileumsboka NDF 100 år, 1918-2018.
 
Her følger rettelser til faktafeil i boka. Forfatteren understreker at alle feil er bare mitt ansvar. Jeg beklager...

Til landsmøte 31.mai-2.juni skal forbundet ha valg til styret for en ny periode fra 2019-2022. Fristen for å kunngjøre innstillingen er 3 mnd før landsmøtet ifølge vedtektene og idag har flertall...

Kulturtreffet 2019 for barn og ungdom

Statped sørøst inviterer til Kulturtreff for barne- og ungdomsskoleelever 2019.

Tirsdag 7. mai kl. 09.00 – 15.30 Bærum Kulturhus i Sandvika...

I dag har vi vært på Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), sammen med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO). Vi er en av FFOs 140 organisasjoner. I dag snakket vi om FNs konvensjonen...

NDF får hvert år et tilskudd fra Kulturdepartementet for å tolke teaterforestillinger til tegnspråk. Alt fra barneforestillinger til stand-up show for voksne, rundt i Norge.

Hvis du har...

11/02/2019 - 14:18

Møte med ASD om TPA-ordningen

NDF sammen med ASVL (Arbeidsgiverforening for Vekst- og attføringsbedrifter) hadde i dag et møte med Arbeids- og sosialdepartementet om regelverket rundt TPA-ordningen (Tolk på arbeidsplass). Vi...

Sider