Siste nytt

Tilbakeslag i kampen om å få en landsdekkende nød-app på plass. #smartnødapp

14/10/2016 - 10:28

Nei til livsreddende smart app

#smartnødapp

AMK Vestfold/Telemark har sagt nei til to års gratis bruk av nød-app fra SmartHelp . Se artikkelen i Sandfjords blad under.

Dette er et tilbakeslag i kampen om å få en...

12/10/2016 - 10:49

Solgården 2017

Seniorutvalget gjentar suksess fra tidligere årene og arrangerer igjen Solgården for tegnspråkbrukere (i alle aldre) 21.mars-4.april 2017.

Inkludert i prisen fra 19.295 kr

...

NDF sine kommentarer til statsbudsjettet 2017

Døvblinde

Vi gratulerer de døvblinde organisasjonene FNDB og LSHDB for at regjeringen vil sikre at døvblinde...

03/10/2016 - 15:26

SKAM blir tekstet på nett

En gledenyhet!

Etter press fra NDF og innsatsen til tilgjengelighetssjef Siri Antonsen har SKAM begynt å tekste småklipp på internett. Se her http://skam.p3.no/. Godt gjort av NRK.

...

Nødmeldingstjeneste for døve og hørselshemmede.

#smartnødapp

Finansavisen hadde på lørdag en lengre artikkel om nødmeldingstjenesten der det stilles spørsmål på...

30/09/2016 - 14:02

Historien bak #stoppnav

Lederspalten i Døves Tidsskrift nr 5-2016 handler om en Kari som lever i Norge år 2036 med en tolketjeneste som er blitt til en sosialtjeneste utviklet av NAV/Hjelpemiddel og Tilrettelegging (HoT...

29/09/2016 - 19:00

Oppdatering om tolkesaken

NDF er kjent med at NAV tolketjeneste lagrer og deler informasjon om døve, hørselshemmede og døvblinde brukere av deres tjenester. 

Vi har derfor valgt å sende spørsmål til...

Norges Døveforbund ved arbeidsgruppen for tegnspråkmateriale i samarbeid med Oslo Døveforening arrangerer en samling for tegnspråkundervisere 11.-13. november 2016 i Oslo.

Det vil...

Norges Døveforbund, som ble stiftet i 1918, er en av landets eldste brukerorganisasjoner. Vi arbeider for å fremme norsk tegnspråk i det norske samfunnet. Vi arbeider også for å styrke...

Arbeidsslivsseminar: Likestilling i arbeidsliv?

Er du arbeidssøker eller arbeidstaker som lurer på hvordan likestilling i arbeidslivet praktiseres med tanke på hørselshemning og...

«10 døve og hørselshemmede forteller» lanseres idag 19. september under Døves Internasjonale Uke!

Boka koster 250 kroner og er på 228 sider. Bestilles her.

«10...

19/09/2016 - 10:04

Siste nytt i #STOPPNAV saken

NDF jobber hele tiden for å få NAV til å stoppe de pågående og planlagte endringene av tolketjenesten.

Det årlige ledermøtte ble gjennomført på Gardermoen den 16. september. Styreldere og daglig ledere fra 15 døveforeninger og 1 fylkeslag, samt nestleder Camilla Høiberg og generalsekretær Bjørn A....

15/09/2016 - 15:11

Ny hjemmeside er lansert

Etter måneder med hardt arbeid lanserer vi endelig ny hjemmeside idag 15. september, midt under NAV stormen. Den har fått et nytt design og bedre brukervennlighet. Vi ønsker med den nye siden å kunne...

NDFs svar til Sirgun Vågeng i dagens Aftenposten!

NAV dobbelt- kommuniserer

Sigrun Vågeng sier hun hadde et godt møte med Norges Døveforbund. Møter...

Sider