Siste nytt

23/02/2016 - 18:53

Nødmelding

Idag har NDF vært i møte med Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) og HLF for å diskutere oppstart av et pilotprosjekt med nødvarsling for døve og hørselshemmede. Det ble diskutert valg av...

23/02/2016 - 18:49

Medlemskontingent 2016

Medlemskontingent for 2016 blir sendt ut per epost til medlemmer som har e-postadresse registrert hos oss disse dager....

23/02/2016 - 18:33

Ny rektor ved AC Møller skole

Kjetil Hestnes er tilsatt som rektor på A.C. Møller fra og med 1. februar 2016.

for første gang lørdag 27. februar kl 20.55.

10 sanger blir oversatt til tegnspråk av MGP-teamet som består av to hørende og to døve;...

Prosjektet "Døv tolk" ønsker at døve som har fungert som tolk, svarer på denne spørreundersøkelsen. Oslo Døveforening, i samarbeid med Statped...

Sandefjords Blad: Når en barnehage søker om tilskudd til språkstimulering til sju minoritetsspråklige barn - og kun det tegnspråklige barnet får...

18/02/2016 - 18:33

NRK brukerrådsmøte hos NRK

Idag 18. februar 2016 har NDF vært på NRK brukerrådsmøte, flere brukerorganisasjoner var tilstede, for eksempel Hørselshemmede Landsforbund (HLF...

17/02/2016 - 10:58

70 år med Svein Arne Peterson

Døves Tidsskrift intervjuer Svein Arne Peterson

12/02/2016 - 18:19

Døves Kulturdager 2016

Årets Døves Kulturdager går av stabelen den 21-23. Oktober 2016 i Stavanger.

Det er Oversatte dager i Litteraturhuset i Oslo. På programmet er en lang rekke innslag, deriblant flere som spesielt belyser tema tolking for døve og døvblinde. Fredag 19. februar kl 12.00 har Eli...

Når døve og hørsels-/talehemmede eller andre som ikke kan benytte vanlig telefon skal kunne kommunisere med andre, kan det benyttes en...

Frist for å melde inn forslag til kandidater til forbundsstyret er 15 februar.

08/02/2016 - 18:08

Solgården 2017

NDF arrangerer igjen tur til Solgården i 2017 - 21. mars til 4. April 2017. ÅPENT FOR DØVE I HELE NORDEN
Målet med Helsetegn er å gi hørselshemmede barn et trygt møte med helsevesenet.

25/01/2016 - 10:39

Ny genereralsekretær i Signo

Pressemelding fra Signo

Sider