Siste nytt

09/09/2016 - 16:27

Kort sagt 9. september

Innlegg fra NAV direktør Sigrun Vågeng i dagens Aftenposten om tolkesaken.

09/09/2016 - 13:10

KREV UNDERTEKSTER PÅ NETT TV!

Teksting på nett er en av kampsakene til Norges Døveforbund. #krevundertekst

Vi har hatt møte med NAV direktøren Sigrun Vågeng tirsdag 6. september.

06/09/2016 - 15:34

Illustratør søkes!

NDF lager nye enhåndalfabetetskort 

Er DU illustratøren til Norges Døveforbunds nye enhåndsalfabet? Eller kjenner du noen som kan tenke seg det oppdraget? Honorar...

02/09/2016 - 16:29

Aksjon #stoppnav

Bli med på aksjonen #stoppnav via mail, Facebook og Twitter!

i NAVs prosess om å omorganisere tolketjenesten! #stoppNAV

Tove Fredrikke Bergh

Norges Døveforbund har den gleden av å melde at Tove Fredrikke Bergh er ansatt som ny oppvekstkonsulent fra 1. september 2016. Hun vil jobbe for gode...

26/08/2016 - 17:21

Du kan miste tolker

Politikerne har flere ganger vedtatt å styrke tolketjenesten med økte midler. NAV har brukt midlene på andre tiltak.

I fjor har arbeids- og sosialdepartementet bestilt en utredning om tolketjenesten i NAV som ble offentliggjort i mars. Norges Døveforbund ser at NAV/Hjelpemidler og tilrettelegging og ledelsen i...

24/08/2016 - 13:46

Seniorkurs på Ål!

Ål folkehøyskole og kurssenter for døve, i samarbeid med NDFs seniorutvalg arrangerer et seniorkurs. Søndag 25. – fredag 30. september 2016.

Innlandet Døveforening har i samråd med Norges Døveforbund søkt ExtraStiftelsen og fått midler til et 2 årig prosjekt for å utrede muligheten for etablering av et interkommunalt rådgivningskontor...

mellom kl.18.00-23.00!

09/08/2016 - 12:30

Arendalsuka 2016

NDF og NDFU deltar på Arendalsuka 16. – 20. august 2016

09/08/2016 - 12:17

TV2 tekster OL

14 timer med direkteteksting på hovedkanalen til TV2

I forbindelse med tolkerapporten «helhetlig gjennomgang av tolkeområdet» har vi sammen med Landsforbund for kombinert Syns- og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB), Foreningen Norges døvblinde (FNDB)...

Sider