Siste nytt

Elisabeth F. Holte og Petter Noddeland fra NDF er nå i Genève som en del av FFO. Norge er til høring om Konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, også kalt for CRPD-...

Kronikken til generalsekretæren kan du lese her:

https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/ingen-penger-til-d%C3%B8ve-h%C3%B8...

20/03/2019 - 11:25

Medlemskontingenten 2019

Medlemskontingent 2019 - nytt i år er at du kan betale med Vipps eller opprette avtalegiro!

Nå er vi i gang med å sende ut faktura for medlemskontingent 2019.

De som får faktura på...

14.mars hadde NDF et møte med Eldre -og Folkehelseminister 

18/03/2019 - 12:33

Floating Sauna på DMTV

Døves Medias TV-serie «Floating Sauna» har vakt store oppmerksomheter spesielt i utlandet.

Det er 4 programmer i https://dovesmediatv.no/folder/tv_serier/floating_sauna og på torsdag er...

Til landsmøte 31.mai-2.juni skal forbundet ha valg til styret for en ny periode fra 2019-2022. Fristen for å kunngjøre innstillingen er 3 måneder før landsmøtet ifølge vedtektene og flertall av...

Foreløpige rettelser til Jubileumsboka NDF 100 år, 1918-2018.
 
Her følger rettelser til faktafeil i boka. Forfatteren understreker at alle feil er bare mitt ansvar. Jeg beklager...

Til landsmøte 31.mai-2.juni skal forbundet ha valg til styret for en ny periode fra 2019-2022. Fristen for å kunngjøre innstillingen er 3 mnd før landsmøtet ifølge vedtektene og idag har flertall...

Kulturtreffet 2019 for barn og ungdom

Statped sørøst inviterer til Kulturtreff for barne- og ungdomsskoleelever 2019.

Tirsdag 7. mai kl. 09.00 – 15.30 Bærum Kulturhus i Sandvika...

I dag har vi vært på Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), sammen med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO). Vi er en av FFOs 140 organisasjoner. I dag snakket vi om FNs konvensjonen...

NDF får hvert år et tilskudd fra Kulturdepartementet for å tolke teaterforestillinger til tegnspråk. Alt fra barneforestillinger til stand-up show for voksne, rundt i Norge.

Hvis du har...

11/02/2019 - 14:18

Møte med ASD om TPA-ordningen

NDF sammen med ASVL (Arbeidsgiverforening for Vekst- og attføringsbedrifter) hadde i dag et møte med Arbeids- og sosialdepartementet om regelverket rundt TPA-ordningen (Tolk på arbeidsplass). Vi...

Linda Kvaksrud Hansen er ansatt som kommunikasjonsrådgiver med virkning fra 1. april 2019. Hun er døv, og har relevant utdannelse til yrket som kommunikasjonsrådgiver. Linda har over 10 års...

Vi på administrasjonen ønsker å dele en kort, men viktig beskjed med våre medlemmer. Nylig sendte vi to brev til henholdsvis Klima- og Miljødepartementet og Kulturdepartementet. Anledningen...

Kunnskapsdepartementet vedtok 19. desember 2018 å endre forskrift om rammeplan for praktisk pedagogisk utdanning § 6, FOR-2018-12-19-2149.

Norges Døveforbund reagerer på denne endringen...

Sider