Siste nytt

Lokalavisen for Hallingdal, Hallingdølen, har en kort melding tirsdag 12. juni som forteller noe om Døves Medias fremtid. Meldingen er skjemmet av feil.

11/06/2007 - 20:05

Velkommen til landsmøte!

NDFs 37. ordinære landsmøte arrangeres i rosenes by, Molde, 15.-17. juni. Her finner du sakspapirer - på norsk og på tegnspråk.

04/06/2007 - 11:50

Mjøsa Døveforening?

Skal Hedmark Døveforening og Oppland Døveforening gå sammen til en stor forening?

04/06/2007 - 07:08

Ny struktur for deafnet

Etter at nye deafnet nå har vært på luften i et 1/2 år, har vi høstet noen erfaringer. Dette medførte at vi fant det hensiktsmessig å endre på strukturen.

01/06/2007 - 07:01

Hevet status for tegnspråk

En komite nedsatt av forbundsstyret har utarbeidet en rapport med begrunnelser for hvorfor det er nødvendig at norsk tegnspråk får hevet legal status. Her kan du lese rapporten!

31/05/2007 - 12:57

Tatt med buksene nede

Døves Tidskrift har tidligere omtalt det svenske fjernsynsprogrammet "Perspektiv", som blir produsert av SVT (som vår NRK). I programmet gis det inntrykk av at Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) hadde...

31/05/2007 - 10:53

Rådgivningskontorene samlet

31. mai og 1. juni var ansatte ved landets rådgivningskontor samlet til seminar i Bergen.

31/05/2007 - 09:55

Ny teksttelefon på plass...

NDF har nå fått installert en ny teksttelefon, slik at vi igjen kan kontaktes på tlf 23 31 06 40 for denne tjenesten.

31/05/2007 - 06:00

Arbeidslivsseminar

Vi minner om det årlige arbeidslivsseminaret som i år gjennomføres helgen 23. - 25. november i Oslo. Husk å sett av helgen! Mer informasjon kommer i Døves Tidsskrift i august og september.

30/05/2007 - 11:46

Plakat til kulturdagene

Bente Vembre fra Bodø har laget en kjempefin plakat til kulturdagene i Bodø. Se plakaten i storformat her - og les mer om kulturdagene.

25/05/2007 - 16:32

Innkomne forslag

Tegnspråkvideo med alle innkomne forslag til landsmøtet i Molde 15.-17. juni

25/05/2007 - 16:31

Innkomne lovforslag

Tegnspråkvideo med alle innkomne lovforslag til landsmøtet i Molde 15.-17. juni.
Har du planer om ferietur til Østlandet er det godt med tilbud om overnatting på et av døves feriehjem. Også Tromsø står klar med nordnorsk gjestfrihet for folk som vil overnatte hos dem.

25/05/2007 - 07:39

Fjerntolking stadig utsatt

Stadig flere døve har fått bildetelefon. Prosjektet med arbeidstolking via bildetelefon skulle startet for et år siden, men er ennå ikke kommet igang.

23/05/2007 - 14:43

Ingen hindring

Sosial- og helsedirektoratet lanserte i går kampanjen ?Ingen hindring? hvor et av målene er å vise hvordan bevisst planlegging og utforming kan muliggjøre aktiv deltakelse for alle.

21/05/2007 - 13:27

Tolk på arbeidsplassen

Norges Døveforbund har vært på høring hos finanskomiteen på Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. NDF pekte på at ordningen "Tolk på arbeidsplassen" fortsatt ikke er fullfinansiert.

Sider