Siste nytt

10/05/2019 - 11:46

Innspill til stortingsmelding

Hei. Vi er på Nasjonalt Tegnspråknettverk. Språkrådet er koordinator og avtaler en rullering av ansvaret for samlingene hvert år, sammen med aktører fra tegnspråkmiljøet. I år samarbeider...

Trondheim Døveforening søker en daglig leder som kan motivere og lede organisasjonen sammen med dyktige og engasjerte ansatte og frivillige. Daglig leder vil få overordnet ansvar for den daglige...

07/05/2019 - 08:00

Innspill til ny opplæringslov

Kunnskapsdepartementet jobber i disse dagene om å revidere opplæringsloven. NDF var i møte med opplæringslovutvalget den 25.april og ga våre innspill da. Vi fikk flere spørsmål som vi jobbet...

Kunnskapsdepartementet jobber med en ny stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap. NDF har sendt innspill til meldingen på syv sider. Vår generalsekretær Petter Noddeland har...

Et bilde av to hender på en laptop

Forrige uke sendte vi ut faktura med purregebyr til medlemmer som ikke har betalt innen 15. april. Hvis du har allerede betalt i tidsrommet 15. april - 28. april, så kan du se bort fra denne...

04/04/2019 - 10:07

NDFs 41 Landsmøte

NDFs 41 landsmøte skal skje 30. mai - 2. juni 2019 og holdes på Scandic Hell Hotell i Trondheim, Sandfærhus 22, 7500 Stjørdal. 

Landsmøtets slagord er ”Hele mennesket”. Dere kan melde dere...

25-26 mars var Norge på høring hos FN i Geneve. Norge var på høring om FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, også kalt for CRPD. Norge ble skikkelig grillet av...

02/04/2019 - 13:58

Marshilsen

15.mars var søknadsfristen til ExtraStiftelsen. Vi sendte inn 35 søknader på ulike prosjekter som løfter fram døve/hørselshemmede og tegnspråk. Jeg vil rose prosjektkoordinator Arash som har vært...

Elisabeth F. Holte og Petter Noddeland fra NDF er nå i Genève som en del av FFO. Norge er til høring om Konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, også kalt for CRPD-...

Kronikken til generalsekretæren kan du lese her:

https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/ingen-penger-til-d%C3%B8ve-h%C3%B8...

20/03/2019 - 11:25

Medlemskontingenten 2019

Medlemskontingent 2019 - nytt i år er at du kan betale med Vipps eller opprette avtalegiro!

Nå er vi i gang med å sende ut faktura for medlemskontingent 2019.

De som får faktura på...

14.mars hadde NDF et møte med Eldre -og Folkehelseminister 

18/03/2019 - 12:33

Floating Sauna på DMTV

Døves Medias TV-serie «Floating Sauna» har vakt store oppmerksomheter spesielt i utlandet.

Det er 4 programmer i https://dovesmediatv.no/folder/tv_serier/floating_sauna og på torsdag er...

Til landsmøte 31.mai-2.juni skal forbundet ha valg til styret for en ny periode fra 2019-2022. Fristen for å kunngjøre innstillingen er 3 måneder før landsmøtet ifølge vedtektene og flertall av...

Foreløpige rettelser til Jubileumsboka NDF 100 år, 1918-2018.
 
Her følger rettelser til faktafeil i boka. Forfatteren understreker at alle feil er bare mitt ansvar. Jeg beklager...

Sider