Siste nytt

Stiftelsen Dam logo
NY SØKNADSRUNDE FOR PROSJEKTER I STIFTELSEN DAM HØSTEN 2021 - HELSE OG EXPRESS

Siden 1998 har Norges Døveforbund gjennomført mer enn 100 prosjekter via Stiftelsen Dam (tidligere...

15/07/2021 - 09:12

Sommerhilsen fra oss

 

Tekst til video:

Kjære alle sammen.

 

Kjære tegnspråkmiljøet!

28/06/2021 - 10:43

Podkast med Petter og Niels

 

Tekst til video:

Niels Kristensen, forbundsleder: Hei

Petter Noddeland, generalsekretær: Hei

Teksten er kopiert fra NAV Hjelpemidler og tilrettelegging, Styringsenheten, Koordinerende team på tolkeområdet v/Anke Imsen og Linda Stadshaug.

Det er kommet inn ønsker fra flere hold om...

Åpningstiden til bildetolk var før pandemien kl. 08.00 – 20:00. I forbindelse med pandemien ble denne utvidet som et korona-tiltak, først til kl. 24:00 fram til juni 2020, og deretter justert til...

Norges Døveforbund har mottatt et leserinnlegg fra Gerd Samuelsen, fylkesleder for Partiet Sentrum Innlandet. Hun har fått skjermbilde av innlegget hans i Dagsavisen. Herunder ser dere både...

Da har resultatene fra siste søknadsrunde blitt offentliggjort! Norges Døveforbund har fått bevilget midler for to nye og ambisøse helseprosjekter for en samlet verdi på kr 2.415.000 fra...

Turgruppen ved seniorutvalget vil arrangere en fjelltur for spreke seniorer fra 55 år og oppover.

Turen starter søndag  29. august og avslutter fredag 3.september. Vi har...

25/05/2021 - 19:49

Webinar – Audisme i praksis

Har du fått med deg webinaret om "Audisme i praksis – i hverdagen og arbeidslivet"?

Oslo Døveforening, Stavanger Norges Døveforbund og Bergen Døvesenter skal ha webinar i...

Isolert, ensom, glemt, deprimert, intet læringsutbytte, krenkende, ekskluderende er tanker formidlet på vegne av en gruppe døve og hørselshemmede barn og unge som har blitt...

12/05/2021 - 10:54

Hva er likepersonarbeid?

Hva er likepersonsarbeid?

Likepersonsarbeidet må finne sitt eget uttrykk. Hvilken form dette arbeidet får, avhenger av målsetningen med arbeidet og hva som er utfordringene i døves hverdag. For...

NAV jobber med å forbedre sine tjenester, og har noen spørsmål til deg. 

06/05/2021 - 15:36

Statped og digitale samlinger

 

Tekst til video:

NDF har fått signaler om at Statped akkurat nå vurderer læringsutbyttet av kursrekkene for elever og foreldre, samt læringsutbyttet av å møtes fysisk. De...

Sider